40167 ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΦΕΡΕΝΙΚΗ - Πληρωμή για 2025A και 2025B