40196 ΒΑΡΕΛΗΣ ΑΒΡΑΜΙΟΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ - Πληρωμή για 2023A και 2023B