40496 ΠΟΡΤΟΖΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B