40512 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B