40662 ΜΠΟΝΟΒΑ ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B