40699 ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B