40739 ΒΟΥΡΛΗΣ - ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B