40859 ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B