40936 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ - Πληρωμή για 2024A και 2024B