41017 ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B