41043 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B