41112 ΚΡΙΘΙΝΑΚΗΣ ΦΟΙΒΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B