41236 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B