41237 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B