41289 ΑΣΤΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΝΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B