41531 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B