41751 ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ ΑΛΕΞΙΑ - ΖΗΝΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B