41762 ΚΑΠΙΑ ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΑΕΛΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B