41866 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B