41998 ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B