42025 ΓΚΙΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΜΑΡΙΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B