42106 ΒΑΚΑΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ - Πληρωμή για 2024A και 2024B