42154 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B