42160 ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΡΤΕΜΗ - Πληρωμή για 2024A και 2024B