42183 ΦΕΪΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B