42273 ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B