42348 ΚΟΒΑΤΣΕΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B