42383 ΠΑΥΛΟΥΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B