42438 ΔΟΜΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B