42535 ΜΠΕΡΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B