42638 ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B