42702 ΣΑΡΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B