42713 ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Πληρωμή για 2025A και 2025B