42773 ΝΑΤΣΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ - Πληρωμή για 2023A και 2023B