42841 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ - Πληρωμή για 2024A και 2024B