42898 ΓΚΙΖΑΡΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B