42988 ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B