43015 ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B