43043 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Πληρωμή για 2024A και 2024B