43212 ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B