43310 ΛΙΛΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B