43325 ΠΑΪΖΑΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B