43362 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B