43423 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B