43495 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Πληρωμή για 2025A και 2025B