43609 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B