43651 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B