43712 ΝΤΑΜΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B