43721 ΓΚΑΡΙΠΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B