43786 ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B